rừng của dã nhân

  • Trung Quốc thám hiểm "rừng của dã nhân" Trung Quốc thám hiểm "rừng của dã nhân"
    Hôm qua ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Nông Gia, tỉnh Hồ Bắc thông báo 38 chuyên gia từ nhiều trường đại học và viện nghiên cứu sẽ vào rừng Thần Nông Gia từ ngày 8/7, Tân Hoa Xã đưa tin. Chuyến thám hiểm của họ sẽ kéo dài tới tháng 8. Mục đích chính của đoàn chuyên gia là khảo sát hệ động vật, thực vật của rừng Thần