robot động vật

  • Video: Robot bay kỳ diệu của Festo Video: Robot bay kỳ diệu của Festo
    Tại Ngày hội khoa học và kỹ thuật Hoa Kỳ ở thành phố Washington D.C, công ty Festo (Đức) đã trình diễn một số robot động vật được đánh giá là vượt quá sức tưởng tượng, không thể tin nổi!