robot xếp rubik

  • Video: Robot giải khối Rubik 3x3x3 chỉ trong 1 giây Video: Robot giải khối Rubik 3x3x3 chỉ trong 1 giây
    Thời gian ngắn nhất để giải khối Rubik 3x3x3 mà con người đạt được là 4,90 giây (kỷ lục của Lucas Etter vừa lập năm ngoái) nhưng đối với cỗ máy dưới đây thì nó chỉ mất 1,047 giây để hoàn thành.