sáng tạo khoa học

  • 110 triệu USD cho đổi mới sáng tạo khoa học 110 triệu USD cho đổi mới sáng tạo khoa học
    Bộ Khoa học và Công nghệ hôm qua khởi động dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học công nghệ (FIRST) nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
  • Google phát động cuộc thi phát minh khoa học lần 3 Google phát động cuộc thi phát minh khoa học lần 3
    Tập đoàn Công nghệ Google ngày 30/1 thông báo phát động Cuộc thi phát minh khoa học toàn cầu Google lần thứ 3, theo đó mời những bạn trẻ trên thế giới cùng đóng góp ý tưởng của mình vào sự kiện bổ ích này với mục đích thay đổi thế giới.