săn lươn

  • Website rao bán bất động sản dưới... đáy biển Website rao bán bất động sản dưới... đáy biển
    Bất động sản luôn luôn là một khoản đầu tư dài hạn. Nhưng tới 10.000 năm sau và dưới độ sâu 1000m so với mặt nước biển ư? Hãng địa ốc Lo’ihi Development đang mời chào bạn một hợp đồng như thế đấy. 
  • 20 phát minh nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại 20 phát minh nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại
    La bàn đầu tiên được gọi là "kim chỉ Nam" do người Trung Hoa phát minh rất sớm, ngay khi người ta tìm ra được từ lực và đá nam châm. Người Trung quốc xem hướng Nam là hướng của vua chúa nên dùng chữ "chỉ Nam" chớ không dùng chữ chỉ Bắc.