sương mù là gì

  • Sự hình thành sương mù Sự hình thành sương mù
    Có người cho rằng, hạt sương là từ trên trời rơi xuống, điều này không đúng. Giọt sương được hình thành từ khoảng không gian gần mặt đất.