sản phẩm HondaJet

  • Máy bay Honda cất cánh Máy bay Honda cất cánh
    Mục tiêu là thử nghiệm việc di chuyển bằng phương tiện phản lực với cách điều hành đơn giản, gần gũi hơn so với những chuẩn mực hiện có.