sản phẩm từ gạo

  • Nguyên nhân khiến gạo nhiễm thạch tín Nguyên nhân khiến gạo nhiễm thạch tín
    Kết quả từ một nghiên cứu mới đây trên tạp chí Consumer Reports cho thấy thạch tín vô cơ - thành phần vẫn được biết đến là chất gây ung thư - có trong hơn 60 sản phẩm lúa gạo phổ biến.