sản xuất đồ uống

  • Xuất hiện loại bia vô địch về chịu lạnh Xuất hiện loại bia vô địch về chịu lạnh
    Cho đến hiện tại, hầu hết các hãng sản xuất đồ uống trên thế giới vẫn không thể giúp những sản phẩm rượu cồn của họ chống được cái lạnh mà không làm mất đi hương vị thơm ngon ban đầu.