sản xuất máy bay

  • Cuộc chiến giữa Airbus và Boeing Cuộc chiến giữa Airbus và Boeing
    Có thể nói hai hãng mãy bay Airbus và Boeing là 2 hãng máy bay hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài.