sản xuất máy bay

  • Airbus nghiên cứu máy bay điện Airbus nghiên cứu máy bay điện
    Tập đoàn Airbus đã công bố kế hoạch chế tạo máy bay cỡ nhỏ chạy bằng động cơ điện tử lai, giống như cách tiếp cận hiện nay của các hãng xe ô tô.
  • Boeing chế tạo điện thoại tự hủy Boeing chế tạo điện thoại tự hủy
    Hãng sản xuất máy bay Boeing đang nhảy vào lĩnh vực chế tạo điện thoại thông minh có khả năng bảo mật cao.
  • Gọi di động trên máy bay Boeing Gọi di động trên máy bay Boeing
    Theo Gizmodo, đại gia sản xuất máy bay dân sự của Mỹ đã bắt đầu khởi động qui trình trang bị phần cứng cho các máy bay sản xuất mới thuộc dòng 747, 777 và 787, cho phép nhận và phát cuộc gọi điện thoại.