sử thi Gilgamesh

  • Bí ẩn người ngoài hành tinh trong sử thi Gilgamesh Bí ẩn người ngoài hành tinh trong sử thi Gilgamesh
    Vào đầu thế kỷ XX, các nhà khảo cổ đã từng có một phát hiện gây xôn xao ở núi Kujujik, đó là một bộ sử thi anh hùng đầy hấp dẫn. Bộ sử thi này được khắc trên 12 bản bằng đất, nó vốn được bảo quản trong Thư viện Azonibo của Quốc vương Azo, được viết bằng chữ Akko.