sự cố tràn dầu

  • Bãi cát đen xuất hiện ở Trung Quốc Bãi cát đen xuất hiện ở Trung Quốc
    Một lượng lớn chất màu đen đột nhiên xuất hiện trên bãi cát ở ven biển phía đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khiến ngành du lịch của đất nước này bị ảnh hưởng.