sự lo lắng

  • Giấc mơ về cái chết Giấc mơ về cái chết
    Cái chết trong giấc mơ phản ánh sự thay đổi mà chúng ta thấy ở người khác hoặc bản thân, nhiều người lo lắng giấc mơ chết chóc như điềm báo về điều xấu sắp xảy ra.