sự phát triển của bộ não

  • Não người phát triển nhanh nhất ngay sau sinh Não người phát triển nhanh nhất ngay sau sinh
    Các nhà nghiên cứu phát hiện, bộ não người phát triển nhanh nhất chỉ ngay sau khi sinh và đạt kích thước bằng 1/2 kích thước bộ não của người trưởng thành trong vòng 3 tháng đầu đời.