san hô chết hàng loạt

  • Hố xanh sâu 20 mét ngoài khơi Australia Hố xanh sâu 20 mét ngoài khơi Australia
    Một nhóm nhà khoa học thám hiếm hố xanh sâu thẳm (Blue Hole) ở rạn san hô Great Barrier. Hố xanh này nằm cách đảo Daydream ở ngoài khơi phía đông bắc Australia hơn 200km.