sinh vật kỳ lạ

  • Quái vật hồ Nix Quái vật hồ Nix
    Một ngày xuân năm 1802, một nông dân đang cắt cỏ bên hồ bỗng thấy một con quái vật nhô đầu khỏi mặt nước, bơi bằng một chiếc vây chân to và ngắn, sau đó biến mất...