stress là gì

  • 10 tác hại của stress và hướng khắc phục 10 tác hại của stress và hướng khắc phục
    Vừa qua, nhờ sự hợp tác của nhiều chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực, tạp chí Medical (Hoa Kỳ) đã dẫn ra 10 tác hại điển hình nhất của stress đối với sức khỏe con người như sau.