tâm lý yếu

  • Hãy nói vào tai phải khi nhờ vả Hãy nói vào tai phải khi nhờ vả
    Nếu muốn tăng khả năng thành công khi yêu cầu người khác làm một việc gì đó, bạn hãy thốt ra yêu cầu vào tai phải của họ, theo gợi ý của các nhà khoa học.