tên lửa Proton-M

  • Nga phóng vệ tinh cho châu Âu Nga phóng vệ tinh cho châu Âu
    Đợt phóng vệ tinh viễn thông của châu Âu do Nga thực hiện đã thành công sau khi vệ tinh tách khỏi tên lửa vào sáng nay (4/6) để đi vào hoạt động trên quỹ đạo, RIA Novosti cho hay.
  • Nga phóng vệ tinh cho châu Âu Nga phóng vệ tinh cho châu Âu
    Tên lửa Proton-M của Nga rời bệ phóng hôm qua và mang theo vệ tinh liên lạc Eutelsat W7 của châu Âu vào quỹ đạo.