tên lửa soyuz

  • Những thảm họa trong không gian Những thảm họa trong không gian
    Các chuyến khám phá không gian luôn là những nhiệm vụ hết sức nguy hiểm. Cho đến hiện tại đã có 22 người hy sinh tính mạng do các tai nạn thảm khốc trong các sứ mệnh đặc biệt này.