tín hiệu wi fi

  • Thiết bị cầm tay giúp "nhìn" xuyên tường Thiết bị cầm tay giúp "nhìn" xuyên tường
    Các kỹ sư của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ đã tạo ra nguyên mẫu của một thiết bị cầm tay cho phép người dùng có thể đứng ở một bên và theo dõi bất cứ thứ gì chuyển động ở phía bên kia bức tường.
  • Tín hiệu WiFi đi xuyên tường bằng cách nào? Tín hiệu WiFi đi xuyên tường bằng cách nào?
    Tín hiệu WiFi là một dạng bức xạ điện từ, giống như ánh sáng nhìn thấy được. Sóng điện từ có bước sóng trong phạm vi của tín hiệu WiFi có thể đi xuyên tường dễ dàng như ánh sáng đi xuyên qua cửa kính vậy.