tôm hùm gai

  • Tôm hùm khổng lồ 70 tuổi Tôm hùm khổng lồ 70 tuổi
    Một nhà nghiên cứu sinh vật học ở Mỹ bắt được con tôm hùm nặng hơn 5kg và ước tính khoảng 70 tuổi ở vùng biển ngoài khơi California.