tạp chất

  • Khí thải ôtô độc cỡ nào? Khí thải ôtô độc cỡ nào?
    Dù là xe nào, sau khi khởi động máy, hệ thống ống xả cũng sẽ thoát ra một loạt các loại khí thải, hầu hết là khí độc với hàm lượng nhiều ít khác nhau.