tần suất nói dối

  • Những sự thật bất ngờ về nói dối Những sự thật bất ngờ về nói dối
    Một nhóm các nhà khoa học tại Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về tần suất nói dối trên 1.000 người dân Mỹ trưởng thành. Trong đó, các thành viên tham gia được yêu cầu liệt kê số lần họ đã nói dối trong 24h qua.