tốc độ ghi nhớ của khỉ

  • Phát hiện gây sốc về trí nhớ của khỉ Phát hiện gây sốc về trí nhớ của khỉ
    Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Aarhus, Đan Mạch chỉ ra rằng, loài khỉ lớn (đười ươi, tinh tinh, khỉ đột,…) có khả năng nhớ các sự kiện xảy ra từ những năm trước giống như con người.