tổn thương não

  • Bí hiểm "căn bệnh lạ" khiến thời gian ngừng trôi Bí hiểm "căn bệnh lạ" khiến thời gian ngừng trôi
    Rất nhiều người đã từng chia sẻ về trải nghiệm "thời gian ngừng lại". Nguyên nhân của hiện tượng này là gì?
  • Bí ẩn ảo giác điện thoại… rung Bí ẩn ảo giác điện thoại… rung
    Nhà nghiên cứu Michael Rothberg tại Trung tâm Y tế Baystate ở Springfield, Massachusetts (Mỹ) đã phát hiện ra hiện tượng tương tự xảy ra với các nhân viên tại đây. Theo thống kê, có đến 70% nhân viên từng trải qua việc cảm giác chiếc điện thoại đang rung đánh lừa, một số thậm chí còn phải đối diện với hiện tượng này hàng ngày.