thành phố hồ chí minh

  • Báo động ô nhiễm môi trường nước ở TP HCM Báo động ô nhiễm môi trường nước ở TP HCM
    Theo số liệu quan trắc của Bộ TN-MT năm 2011, tình hình ô nhiễm môi trường nước đang có những diễn tiến bất lợi đáng báo động. Nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng không chỉ ở nước mặt (nước ao, hồ, sông, suối), mà nước ngầm trong lòng đất và nước mưa cũng bị ô nhiễm do nhiều nguyên nhân.