thái dương hệ

  • Ý tưởng lý giải về đĩa bay (UFO) Ý tưởng lý giải về đĩa bay (UFO)
    Sau khi đọc các bài đăng về UFO (đĩa bay) từ lâu nay, tôi xin đóng góp một số ý kiến lý giải về cách bay của UFO, mong được chia sẽ đến những đọc giả quan tâm.
  • Sao Mộc không xoay quanh mặt trời Sao Mộc không xoay quanh mặt trời
    Hành tinh lớn nhất trong Thái Dương Hệ không xoay quanh mặt trời như chúng ta vẫn tưởng, mà di chuyển quanh một điểm phía trên ngôi sao này.
  • Ảnh đẹp từ Hệ Mặt trời Ảnh đẹp từ Hệ Mặt trời
    Hệ Mặt trời (cũng được gọi là Thái Dương Hệ) là một hệ hành tinh có Mặt trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt trời,...