thích nghi

  • Giới hạn sinh tồn của con người Giới hạn sinh tồn của con người
    Con người có thể nhịn thở 3 phút, nhịn uống 3 ngày, nhịn ăn 3 tuần nhưng có thể thức trắng bao lâu? Chịu được sự thay đổi của môi trường tới mức nào?