thảm họa thiên tai

  • Cách thoát nạn khi có động đất Cách thoát nạn khi có động đất
    Nếu bạn đang ở trong các tòa nhà cao tầng khi xảy ra động đất lớn, việc trước tiên là chui xuống gầm bàn chắc chắn, chứ không phải tìm cách chạy ra ngoài.