thầy trò

  • Không muốn có thêm mẹ vợ Không muốn có thêm mẹ vợ
    Một anh chàng goá vợ quyết định đi bước nữa với em gái của người vợ quá cố, và người ta đặt ra câu hỏi cho anh ta là có yêu cô em vợ hay không.