thằn lằn biển

  • Tìm thấy hóa thạch trứng bò sát lớn nhất thế giới Tìm thấy hóa thạch trứng bò sát lớn nhất thế giới
    Các nhà địa chất học ở Đại học Texas phát hiện quả trứng 28 cm thuộc về một quái vật biển dài 7 m sống cách đây 66 triệu năm ở Nam Cực.
  • Xâm hại vịnh Hạ Long Xâm hại vịnh Hạ Long
    “Môi trường vịnh Hạ Long đang bị đe dọa, các hoạt động khai thác than, lấn biển, nuôi trồng thủy hải sản... ngày càng diễn ra với chiều hướng gia tăng...". Ông Ngô Hùng, trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long, bức xúc khẳng định với TTCN "Cứ đà này