thổ dân amazon

  • Cuộc sống nguyên thủy của các bộ tộc trong rừng Amazon Cuộc sống nguyên thủy của các bộ tộc trong rừng Amazon
    Thổ dân Amazon sống bằng hoạt động săn bắn, hái lượm và hầu như tách hẳn với thế giới hiện đại. Họ giương cung tên lên bầu trời khi thấy máy bay.
  • Xem thổ dân Amazon bắt lươn điện khổng lồ Xem thổ dân Amazon bắt lươn điện khổng lồ
    Những thổ dân sống trong rừng già Amazon đã biết cách bắt những con lươn điện khổng lồ nặng hàng chục kg mà không cần phải đào bới. Họ chỉ dùng một loại cây sau đó đập nát rồi ngoắng xuống nước, những chất màu trắng khiến cho lươn điện ngoi lên sau đó họ dùng lao để phóng vào người con lươn.