thời kỳ aztec

  • Bí ẩn ngôi đền 1200 năm trước CN dưới lòng thành phố Bí ẩn ngôi đền 1200 năm trước CN dưới lòng thành phố
    Các nhà khảo cổ học tại Mexico City vừa khai quật được những xương sọ và những loại xương khác của 15 người, hầu hết là trẻ em của những người bán hàng rong trong thời kỳ Aztec. Ngôi mộ cổ bí ẩn có mục đích nghi lễ - các nhà nghiên cứu cho biết - và xung quanh bọn trẻ là những vật dụng tôn giáo bao gồm một con chó được tế để “làm bạn”.