thủa sơ khai của phát minh

  • Thời sơ khai của 10 phát minh vĩ đại Thời sơ khai của 10 phát minh vĩ đại
    Những phát minh nổi tiếng như máy sấy tóc, radio, tủ lạnh... đã liên tục biến đổi theo thời gian, một số không còn dấu vết gì của thời chúng vừa ra đời.