thực đơn có mùi

  • Thực đơn có mùi cho người khiếm thị Thực đơn có mùi cho người khiếm thị
    Không cần phải in chữ nổi, thực đơn có mùi vị sẽ giúp người khiếm thị gọi món ăn một cách dễ dàng. Trong một thế giới mà tương tác hình ảnh đóng vai trò chủ đạo, người mù luôn chịu thiệt thòi vì đâu phải nhà hàng nào cũng có sẵn menu in chữ nổi để giúp họ chọn món.