thực phẩm tái chín

  • Thực phẩm bẩn, tái chín có thể gây ra hơn 200 bệnh khác nhau Thực phẩm bẩn, tái chín có thể gây ra hơn 200 bệnh khác nhau
    Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn nửa tỷ ca bệnh do ăn thực phẩm bẩn, đây là mối đe dọa toàn cầu đối với loài người. Thực phẩm không đảm bảo an toàn có thể gây ra hơn 200 bệnh khác nhau từ bệnh tiêu chảy đến bệnh ung thư.