the Starry Night

  • Ngắm Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh Ngắm Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh
    Hình ảnh mô phỏng các dòng hải lưu được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ Nasa thực hiện đẹp như bức tranh nổi tiếng "The Starry Night" của danh họa người Hà Lan Van Gogh.
  • Video: Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh Video: Trái Đất đẹp như tranh Van Gogh
    Những hình ảnh phác thảo độc đáo này được Nasa đặt tên là "Perpetual Ocean" (Đại dương vĩnh cửu). Để thực hiện phác thảo này, Nasa đã sử dụng môhình tính toá n mang tên ECCO2, dùng để tính toán tình trạng và khí hậu trên đại dương.