thiên thạch lạ

  • Thiên thạch kỳ lạ tự chia đôi Thiên thạch kỳ lạ tự chia đôi
    Các nhà khoa học vừa phát hiện một thiên thạch trẻ nhất từng được biết đến trong Hệ Mặt trời, thiên thạch này rất kỳ lạ khi tự chia đôi mình rồi phát triển ra hai chiếc đuôi riêng giống sao chổi.
  • Nga, Mỹ bắt tay chế vũ khí chống thiên thạch Nga, Mỹ bắt tay chế vũ khí chống thiên thạch
    Từng đối đầu nhau trong việc sử dụng đầu đạn hạt nhân, nhưng hiện cả Mỹ và Nga đã quyết định sẽ bắt tay hợp tác để phát triển vũ khí nguyên tử chống lại hiểm họa từ các thiên thạch đe dọa Trái đất.