thiên thể xa nhất vũ trụ

  • Thiên hà xa nhất vũ trụ có gì thú vị? Thiên hà xa nhất vũ trụ có gì thú vị?
    Một thiên hà xa xôi nhất vũ trụ bất ngờ lọt vào tầm ngắm các kính viễn vọng không gian. Kết hợp dữ liệu của Hubble và Spitzer và ước tính thiên hà này đã 13,3. tỷ năm... và nó có gì thú vị?