thiết bị công nghệ cao

  • Giấy trở thành sản phẩm công nghệ cao Giấy trở thành sản phẩm công nghệ cao
    Ứng dụng công nghệ Radio Frequency Identification (RFID) dùng trên những chip thẻ ngân hàng, các nhà khoa học đã biến mảnh giấy nhỏ thành một thiết bị điều khiển công nghệ cao.