thiết lập căn cứ trên mặt trăng

  • "In" cơ sở trên mặt trăng "In" cơ sở trên mặt trăng
    Việc thiết lập căn cứ trên mặt trăng có thể dễ dàng hơn nhờ ứng dụng công nghệ in 3D, mà vật liệu chính là đất có sẵn trên đó.