thuốc điều trị ung thư

  • Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư phổi Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư phổi
    Kết quả thử nghiệm lâm sàng của các bác sỹ tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS) vừa công bố cho thấy một loại thuốc mới có tên gọi Ceritinib đã mang lại triển vọng cho các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối.