thuyết du hành thời gian

  • Khả năng du hành xuyên thời gian của con người Khả năng du hành xuyên thời gian của con người
    Nhân vật chính trong các bộ phim "Doctor Who", "Star Trek" và "Back to the Future" có thể sử dụng cỗ máy thời gian để đến quá khứ hoặc tương lai, sẵn sàng tham gia vào những cuộc phiêu lưu mới.
  • Du hành thời gian dưới góc nhìn khoa học Du hành thời gian dưới góc nhìn khoa học
    Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, ba chiều không gian và chiều thời gian duy nhất có liên hệ chặt chẽ với nhau, Paul Sutter, nhà vật lý học thiên thể tại Đại học Bang Ohio cho biết.