tiểu hành tinh đâm vào trái đất

  • Vận xui khiến khủng long tuyệt chủng Vận xui khiến khủng long tuyệt chủng
    Tiểu hành tinh đã đâm vào Trái đất ngay thời điểm loài khủng long dễ bị tổn thương nhất, dẫn đến sự xóa sổ của loài động vật này trên bề mặt địa cầu.