tinh thể tuyết

  • Diệu kỳ những bông tuyết đẹp mê hồn Diệu kỳ những bông tuyết đẹp mê hồn
    Đến nay, các nhà khoa học đã tìm ra được khoảng 108 loại bông tuyết: loại có nhánh như gai hoặc loại trơn trượt, loại lý tưởng cho môn trượt ván hoặc loại rất dễ tan chảy...
  • Video: Giải mã về sự hình thành tuyết Video: Giải mã về sự hình thành tuyết
    Tuyết về bản chất là một dạng kết tinh của nước, mà cấu trúc nhỏ hơn chính là các hạt tinh thể nước đá kết tinh khi nhiệt độ đủ thấp và độ ẩm hơi nước đủ cao để chuyển từ các pha hơi - lỏng - rắn.