Video: Giải mã về sự hình thành tuyết

  •  
  • 2.918

Tuyết về bản chất là một dạng kết tinh của nước, mà cấu trúc nhỏ hơn chính là các hạt tinh thể nước đá kết tinh khi nhiệt độ đủ thấp và độ ẩm hơi nước đủ cao để chuyển từ các pha hơi - lỏng - rắn. Một đám tuyết bạn cầm được trên tay hay bay lất phất trên trời như những đám lông ngỗng) là một đám rất xốp các tinh thể nước đá, mà mỗi đám đó được cấu tạo từ các tinh thể nguyên thủy nhất, có hình dạng cực kỳ đẹp, đối xứng cao và khá hoàn hảo, gọi là các tinh thể hoa tuyết (Snowflake).

Cập nhật: 27/11/2017 Theo Youtube
  • 2.918

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook