trăn anacoda đẻ con

  • Những điều ai cũng nhầm về trăn Anacoda Những điều ai cũng nhầm về trăn Anacoda
    Có lẽ các ông chưa bao giờ được gặp tôi đâu. Xin tự giới thiệu: tôi còn có tên khác là "trăn khổng lồ", quê quán ở rừng rậm Amazon tuốt bên Nam Mỹ xa xôi.
  • Rắn mẹ đẻ hàng chục rắn con? Rắn mẹ đẻ hàng chục rắn con?
    Loài rắn thường đẻ trứng chứ không đẻ con. Video rắn mẹ đẻ hàng chục con rắn con đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các phương tiện truyền thông xã hội Ấn Độ.