trạm tự động liên hành tinh

  • Phát hiện Mars-3 trên sao Hỏa Phát hiện Mars-3 trên sao Hỏa
    Giới đam mê vũ trụ của Nga đã thống nhất lại nỗ lực trong không gian Internet và chứng minh rằng, ngay cả những người không chuyên nghiệp có thể tiết lộ những bí ẩn của vũ trụ.